Acupuncture

Myofascial Release

Deep Tissue Massage

Serenity 

Acupuncture and Holistic Bodywork in Amsterdam Noord 
                                                                                              

Aanvullende Maatregelen voor de praktijk;

Het is belangrijk dat COVID-19 geen kans krijgt zich te verspreiden in of vanuit de praktijk. Door veilig en verantwoordelijk te werken kan de praktijk open blijven en kunnen behandelingen plaatsvinden.

 Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

U kunt geen afspraak maken als u behoort tot de groep kwestbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM. 

Kijk hier :  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting


In de praktijk:

- Houd 1,5m astand als u binnenloopt

.- Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd 

- Kom als het kan alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt

- Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen

- Was en droogt de handen voor aanvang van de behandeling met water en zeep, droogt de handen met een tissue en gooit deze weg in de afvalbak

- Neem zelf een mondmasker, 2 handdoeken of een hoeslaken en een handdoek mee voor op de behandelbank en een voor afdekking.


Hartelijk Dank voor u begrijpt!


ENGLISH:


It is important that COVID 19 has no chance to spread in or from the clinic. By working safe and responsible the clinic can remain open and treatments can proceed.

Please stay at home if you have a cough, running nose, sore throat, fever or other symptoms of a common cold , also if you have been in contact with someone who might have or has COVID 19!

You cannot make an appointement if you belong to the group of vulnerable people as defined in the RIVM:

Please check here: https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19


in the clinic:

-Keep 1,5m distance when you enter the clinic.

-Do not arrive too early, just before the appointement

-Please touch as less as possible doorhandels, tablesurface and chairs with your hands. 

-Prior to treatment please wash your hands with soap, dry the hands with a paper towel and throw it in the waste bin.

-Please bring a mouthcap , 2 big towels or a big sheet and a towel for the treatment bench, one to lie on an one to cover your body.


Thank you for your understanding!